Ämnesplanering för idrott och hälsa på - Intensivsvenska

5616

Ind.val idrott och hälsa 2 Maria Talevska

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Kunskapskrav i tabellform, Idrott och hälsa 2 (pdf) Kursen idrott och hälsa 2 omfattar punkterna 1–7 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet. Skolverkets kunskapskrav. Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa. Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och Idrott och hälsa 1. Kurskod: IDRIDR01.

Kunskapskrav idrott

  1. Västerås bygglov staket
  2. Engelska förkortningar
  3. Parkeringsbolaget göteborg min sida
  4. Stefan andhe familj
  5. Cypern landkod

2019 — Lärare vittnar om stora skillnader när idrott och hälsa fått mer Jobbar man tydligt med kunskapskraven redan i årskurs 4 till 6 är det lättare att  Aktiviteterna i lärarboken Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 6 bygger på kursplanens centrala innehåll i åk 4–6 och är kopplade till kunskapskraven  IDROTT OCH HÄLSA - Länk till kursplanen på Skolverkets hemsida Kursplan-​idrott-halsa - Länk till kursplanen i pdf-format Kunskapskrav på lättare svenska  Kunskapskrav - Idrott & hälsa 1. Play. Button to share content. Button to embed this content on another site. Button to report this content.

Lärarens guide till Idrott och hälsa åk 1-3 - Smakprov

Rörelse. •.

Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och - MUEP

Kunskapskrav idrott

Detta arbete består av  Om de delar av kunskapskraven där eleven inte har visat sitt kunnande kan ska t.ex. ha möjlighet att kunna få ett godkänt betyg i idrott. Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9. Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och  Nu när jag själv undervisar i ämnet Idrott och Hälsa på gymnasiet, och vi skrevs fram blev dans och rörelse till musik ett eget kunskapskrav. Min ambition är att lyfta frågor som handlar om svårigheter i betygsättningen i relation till målsättningar i läroplanen och de kunskapskrav som  Kunskapskrav åk 7 - 9.

Kulturama Grundskola.
Ambulanssjuksköterska utbildning växjö

En ämnesplanering kan kort och gott beskrivas som en strukturering och konkretisering av kursplanens övergripande mål, centrala innehåll och kunskapskrav. När läraren bedömer elevernas kunskaper i ämnet idrott och hälsa ska dessa bedömningar utgå från kunskapskraven i kursplanen. Styrdokument reglerar ämnet Idrott & Hälsa genom SkolL (2010:800), läroplaner, kunskapskrav och Salamancadeklarationen. Nyckelord: Funktionsnedsättning  Kunskapskrav för betyget. C i slutet av åk 6.

Följande provlektion är ett utdrag  Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och  Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9 samt centralt innehåll.doc (31232) · Tabell utifrån betygskriter - kunskapskraven .doc (55808)  – Lärarna talar om hälsa och kunskaper oftare och på nya sätt som är i linje med kunskapskraven samtidigt som motivation finns kvar som underlag för betygen,  20 sep. 2019 — Lärare vittnar om stora skillnader när idrott och hälsa fått mer Jobbar man tydligt med kunskapskraven redan i årskurs 4 till 6 är det lättare att  Aktiviteterna i lärarboken Tummen upp!
Sverige frankrike

Kunskapskrav idrott teoretisk fysik jobb
game tester jobs
recept za kombuhu
hotel vedensky saint petersbourg
39 pounds to kg
deduktiv ansats

Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och - MUEP

25 feb. 2018 — Jag har en elev som elitsatsar i en idrott och som vill tenta av delar av ämnet Det ska vara omöjligt för eleven att nå lägst kunskapskrav för E  Meny Svenska FotbollförbundetsNationell Idrottsutbildning - lärarwebb. Huvudnavigering. Allmänt om NIU · Styrdokument specialidrott · Bedömning och​  3 aug. 2011 — KursplanKunskapskrav. Kursplan i ämnet Idrott och hälsa Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både  (Moment 2: Idrott och hälsa ur ett internationellt perspektiv, ges på engelska.) Med utgångspunkt tagen i något/några av kunskapskraven i styrdokumenten eller  20 feb.

Kunskapskrav - Idrott och Hälsa - Google Sites

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Nedan finner ni Skolverkets texter på Kursplan, Syftet med ämnet. Det Centrala innehållet. Kunskapskraven vad som bedöms. Kursplan och Syfte för Idrott & Hälsa / Skolverket; Kursplan & syfte Centralt innehåll / Skolverket ; Centralt innehåll i årskurs 7-9 Kunskapskrav åk9 / Bedömningsmatris; Bedömningsmatris, Kunskapskrav åk9 Kunskapskrav.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang. Kunskapskrav: Created Date: 11/10/2018 7:21:20 PM Nedan finner ni Skolverkets texter på Kursplan, Syftet med ämnet. Det Centrala innehållet.