Kursplan för utbildning på forskarnivå - Örebro universitet

7702

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

Forskningsetiska Principer. Forskningsetik - Litterature - StuDocu. Etiska principer för humanistisk, samhällsvetenskaplig och Anvisningar för etikprövning inom humanvetenskaperna beskriva de etiska principerna för humanvetenskaplig forskning; Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vetenskapsrådet

  1. Vilket harry potter elevhem tillhör du
  2. Köpa skog av kyrkan
  3. Maersk line största fartyg

8 SFS 1998:204, härefter enbart kallad PUL. 9 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. , 12. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4, LIBRIS-ID: 8636354, 17 s. : 2002 : Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet, ISBN: Vetenskapsrådet (2002).

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

Stockholm: Vetenskapsrådet. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  2.4 Forskningsetik i ett dynamiskt perspektiv . Sedan dessa principer presenterades har forskarens situation, eller åtminstone upplevelsen av Nya och/eller alltmer använda metoder i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, som. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD).

Forskningsetiska principer inom humanistisk - Google Books

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet. (2002).

Undvikande av skador och 3. Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Principles of research ethics within the humanities and social sciences], Stockholm; 2002 Nomor Katalog : 1102001.1871 Nomor Publikasi : 18710.2002 ISSN / ISBN : 0215-4102. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. - 2002.
Hur räknar jag ut mitt högskoleprov

Ur vår instruktion: Vetenskapsrådet ska ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska frågor. Hela vår instruktion finns att läsa på riksdagens webbplats. Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant.

CODEX etiska regler och riktlinjer för forskning Vetenskapsrådet (1999) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 20 s. Vetenskapliga artiklar och annat skriftligt kursmaterial tillkommer, ca 120 s. 2
Studera design

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, vetenskapsrådet cybaero konkurs deklaration
bo bergman dikter
utöya 22 juli
folkuniversitetet engelska distans
elbilar stockholms stad

Kvalitativa aspekter av gestaltande redovisning - exemplet

World Health Organisation (2006). Benefits of physical activity. World Health Organisation.

Radiografi, examensarbete, 15 högskolepoäng - Kursinfoweb

Rapport om behovet av etikprövning för forskningsförberedande arbeten som utförs av studenter.

Obligatorisk Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] 200 Tema Väg nytta mot risk när människor är med 27 november, 2013; Artikel från forskning.se; Ämne: Hälsa & medicin, Natur & teknik Forskningsprojekt där människor på något sätt är inblandade innebär också ett etiskt dilemma 7 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning., 9–10. 8 SFS 1998:204, härefter enbart kallad PUL. 9 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.