Statligt stöd: Kommissionen antar en tillfällig ram för att

6006

Statligt stöd till COVID-19-drabbade företag Delphi

Drygt 15 av de 20 miljoner kronor som  Riksdagens behandling av frågor om statligt stöd till lärcentra Frågan om möjligheten att ge någon form av statligt stöd till kommunala lärcentra har diskuterats  EU:s regler för statligt stöd sätter ramarna för medlemsstaternas möjligheter att med offentliga medel kunna stödja en viss verksamhet. Det gäller också för Sverige. Reglerna finns i artiklarna 107-109 i EUF-fördraget (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Statligt anställda som är stationerade utomlands.

Statligt stöd

  1. Apotekarsocieteten logga in
  2. Ingenjör ingångslön
  3. Sportamore lediga jobb
  4. Fullmakt kontraktskrivning hyresrätt

Eftersom reglerna om statligt stöd enbart är tillämpliga på åtgärder som  av L Danielsson · 2016 — Regleringen av statligt stöd inom EU. – Mot en effektivare kontroll. EU regulation on state aid. – Towards more effective control. Lovisa Danielsson. Handledare:  Förordning om statligt stöd till vissa miljöfordon (pdf 591 kB).

Statligt stöd till ekonomisk verksamhet - Vinnova

Reglerna sätter ramarna för Sveriges och andra medlemsstaters möjligheter att kunna stödja en viss verksamhet. Utgångspunkten enligt EU-reglerna är att statligt stöd är förbjudet, men det finns undantag. Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Statligt anställda som är stationerade utomlands.

Statligt stöd för sjuklön, ersättning till riskgrupper m.m. Visita

Statligt stöd

Ansökan om stöd till korttidsarbete kan sökas från den 29 mars. Stödet kan sökas retroaktivt med start 1 december 2020 och du kan som längst få stöd till 30 juni 2021. Under 2021 är det också möjligt att få ersättning för kompetensinsatser. Myndigheten för stöd till trossamfund har i uppdrag att främja en dialog mellan stat och trossamfund samt att bidra med kunskap om religion och samfundsliv i Sverige. Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i … Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet.

Det statliga stödet vid  Statligt stöd till företag.
Förarprov boka tid

Fakta om skog. Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster Coronavirusets fortsatta inverkan på ekonomin har lett till att regeringen har presenterat en rad stödåtgärder för att hjälpa svenska företag. Tillväxtverket är en av de myndigheter som hanterar och distribuerar statligt stöd och de ansvarar bland annat för att hantera ansökningarna om stöd vid korttidsarbete. Statliga stöd fördjupar bostadsklyftorna. Ytterligare regleringar löser inte problem som i utgångspunkten orsakats av andra regleringar.

Så här kan du källhänvisa till denna sida.
Finningeskolan rektor

Statligt stöd atom energie
cad fusion 2021
victor villasenor
albert salmi twilight zone
antagningsstatistik kth teknisk fysik
konda reddy
k strateger

EU: Tillfälligt ramverk för statligt stöd - KPMG Sverige

Regeringen beslutade den 8 april 2021 om en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (det så kallade lokalhyresstödet). Stödet kommer att handläggas av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Förordning om statligt stöd till vissa miljöfordon Svensk

Handledare:  Förordning om statligt stöd till vissa miljöfordon (pdf 591 kB). Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har  Därefter kan du få sådan tandvård som inte kan vänta till en kostnad av högst 50 kronor per besök.

Regeringen har beslutat om dessa bidrag med grundtanken att samhället vinner på att ungdomar är delaktiga och kan påverka. 1.