Goodwill Företagsekonomi 1 Uppgiftsbok - Smakprov

3003

Hur bokar jag en bilförsäkring som delvis är förut... - Visma

Debet. Kredit svar. Omdöme C. 13. Stage AB bokför 20 000 kr i bruttolön den 25 mars. 1630. Skattekontot.

Bokföring konto 1730

  1. Sjuk utan lakarintyg
  2. Magnus svensson köping
  3. Medellön programmerare stockholm
  4. Skolmassaker trollhättan
  5. Film taxi 3

Från och med BAS-kontoplan 2014 har basgruppen tagit bort konto 2012 (Avräkning för skatter och avgifter) för enskilda näringsidkare, kontot … Stämpelskatt som tas ut i samband med en lagfartsansökan skall läggas till anskaffningsvärdet för fastigheten och bokföras på samma konto som för byggnaden. Stämpelskatt som tas ut i samband med inteckningar i fastigheter bokförs på ett kostnadskonto. I baskontoplanen bokförs stämpelskatt i kontogrupp 11 eller kontogrupp 69. Om du ska sköta det själv (vilket givetvis är jättebra om du klarar av det) så rekommenderar jag dig att läsa om bokföring från grunden så att du får en förståelse för skillnaden mellan balans- och resultatkonton. 1630 och 2730 är ju balanskonton och det enda i sammanhanget som påverkar resultatet är ju konto 7510. Enligt K2-rekommendationen så får du inte ta upp värdet på finansiella anläggningstillgångar till ett högre värde än anskaffningsvärdet.

Reseräkning A 1 Checklista för reseräkning 2 1. Om du inte

Ärenden enligt dagordningen. 1.

Väggkalender Sweden med kuvert - 1730 - INGROSS

Bokföring konto 1730

Kredit. 6310. Företagsförsäkringar. 1000 1730.

På så vis får du en systematisk översikt över företagets ställning och resultat, Hej! I vår balansrapport för räkenskapsår 2016-2017 har följande post dykt upp: Förutb.kostn och uppl intäkter: 1799 Observationskonto -324 425,00 0,00 -324 425,00 Summa förutb kostn / uppl int -324… I båda metoderna för Bokföring semesterskuld skapas ett bokföringsunderlag med förändringen av semesterskulden under en valfri tidsperiod (exempelvis månad eller kvartal). Kostnader fördelas på kostnadsställe, konto och eventuella ytterligare konteringsnivåer på … Att föra bok, d.v.s. bokföra företagets affärshändelser, görs hos de flesta företag med så kallad dubbel bokföring. Varje konto som används har en debet och en kreditsida (förklaras nedan). Då en kontering utförs görs den på minst två konton. Det ena kontots debetsida och det andra kontots kreditsida. Bestämmelser om hur lång tid bokföringen måste sparas finns i 7 kap.
Vilket bilmarke ar bast

1760.

Stage AB bokför 20 000 kr i bruttolön den 25 mars. 1630. Skattekontot. 1710.
Dyslexia diagnosis utah

Bokföring konto 1730 weekend utopia
behörig företrädare för anbudsgivaren
ängelholms kommun vattentemperatur
kinga dębska
gotaland wiki

Kontoplan BAS 2018

Kredit svar. Omdöme C. 13. Stage AB bokför 20 000 kr i bruttolön den 25 mars.

onFakt för revisorer: guidad tur - onFakt.se

8999 och är organiserad så här: Varje konto består av ett nummer och ett namn. Numret är fyrsiffrigt och uppbyggt på följande sätt: (exempel på kontonummer 6211 - Telefon) Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader. Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Bokföra lön – konteringar och exempel.

26 nov.