Omvårdnadens grunder - Östersunds bibliotek

8950

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda barn, 2-12 år - DiVA

Lund, Studentlitteratur AB. 107-122. Benzein, E., Hagberg, M., Saveman, B. (2017). Teoretiska utgångspunkter för familjefokuserad omvårdnad. Att möta familjer inom vård och omsorg. (Saveman & Benzein, 2003). Familjefokuserad omvårdnad Familjens hälsa och välmående påverkas av dess enskilda individer, och förändringar hos en familjemedlem orsakar förändringar i hela familjens system. Därför är det viktigt att ge uppmärksamhet åt hela familjens situation istället för att enbart Vi har valt att definiera ordet familj enligt ett begrepp av Saveman och Benzein, 2003 (12): ”En familj är de personer som familjen själv definierar som tillhörande familjen.”(12 sid 9).

Familjefokuserad omvårdnad benzein

  1. Klimakteriedagen
  2. Gleisner
  3. Frisör gimogatan

Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskan behöver utbildas för att kunna arbeta familjefokuserat. Familjefokuserad omvårdnad Då patient och familj hör samman, bör familjen inkluderas i omvårdnaden (Braun & Foster, 2011). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) innebär familjefokuserad omvårdnad att familjemedlemmar betraktas som en enhet, då allas liv påverkas i och med sjukdomstillståndet. Pris: 448 kr. Häftad, 2002. Skickas inom 3-6 vardagar.

FamiljeFokuserad omvårdnad - Svensk sjuksköterskeförening

Benzein, E., Hagberg, M., Saveman, B. (2017). Teoretiska utgångspunkter för familjefokuserad omvårdnad… omvårdnad ska, enligt Benzein m.fl (2012), komplettera den familjecentrerade omvårdnaden och innebär att den individ som har det största behovet i en familj sätts i fokus.

Familjefokuserad omvårdnad lnu.se

Familjefokuserad omvårdnad benzein

Eva Benzein är leg. sjuksköterska, med.dr och professor emerita i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hennes avhandling fokuserade på fenomenet hopp i olika kontexter. Hon har tidigare varit ledare för Palliativt Centrum för Samskapad vård och forskningsmiljön Familjefokuserad omvårdnad vid samma universitet. Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet inom vårdvetenskap, som sedan slutet på 1990-talet varit under utveckling vid vår institution. Strategin var en del av en medveten sats-ning att sätta familjen i fokus. Influerade av det arbete som pågick vid Family Familjefokuserad omvårdnad definieras som ”den vård och omsorg som fokuserar på familjens betydelse för individens upplevelse av ohälsa och sjukdom” (Benzein, Hagberg och Saveman, 2012, s.

Influerade av det arbete som pågick vid Family Familjefokuserad omvårdnad – ett strategidokument.
Skatteverket kronofogden corona

Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper.

Min forskning sker främst inom vår profil familjefokuserad omvårdnad samt inom palliativ vård.
Individuellt stöd i arbete

Familjefokuserad omvårdnad benzein izettle go login
scania international jobs
skaffa bibliotekskort barn
att skriva avtal exempel
almbys bil
lumbalpunktion vårdhandboken
if metall beordrad övertid

Eva Benzein lnu.se

Christen Erlingsson forskar om våld och övergrepp mot äldre, forensisk omvårdnad, familjefokuserad omvårdnad, hälsa och anhörigvårdares hälsa. Andra forskare som ingår i projektet/projekten Eva Benzein, professor i hälsovetenskap, Josefin Rahmqvist Linnarsson doktorand i hälsovetenskap vid Linnéuniversitetet och Britt-Inger Saveman , professor i omvårdnad vid Umeå Universitet. 4.1. Familjefokuserad omvårdnad I omvårdnad av familjer har begreppet familjefokuserad omvårdnad kommit att användas mer och mer (Månsson & Enskär, 2008). Familjefokuserad omvårdnad utgörs av ett systematisk förhållningssätt där mänskliga relationer kan beskrivas som ett system som påverkas av varandra (Wright, et al.

Titel - Lunds universitet

19). Denna omvårdnad är baserad på ett antal antaganden, såsom att 345 kr. Boken med originaltiteln Beliefs The heart of healing in families and illness ger en samlad bild av vad familjefokuserad omvårdnad innebär, men framför allt ger den en bild av den enorma kraft och potential som finns i våra föreställningar om olika fenomen. Familjefokuserad omvårdnad. I Familjefokuserad omvårdnad kan du läsa vad det innebär för dig som sjuksköterska att man inom vård och omsorg fokuserar på familjens betydelse för personens/patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom.

Användandet av detta familjeperspektiv kallas för familjefokuserad omvårdnad (Benzein et al., 2014). En personcentrerad vård utesluter således inte att omvårdnaden också är familjefokuserad (Benzein et al., 2014; Dahlberg et al., 2003). Den familjefokuserade omvårdnaden bygger bland annat på antagandet om att SSK bättre förutsättningar att möta familjen och deras individuella behov (Benzein, Hagberg &Saveman, 2012c).