GDPR vs. PUL - Lunds universitet

4398

Metadata arkivobjekt - Stockholms stadsarkiv

(1998:204) behöver inte  Jo, jag fick av ett av bemanningsföretagen veta att jag med hjälp av paragraf 26, personuppgiftslagen, PUL, (1998:204) kunde begära ut mina  26 § Den som bedriver kameraövervakning ska lämna upplysning om ändamålen med dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 32 kap. 3 a §, samt lagen (1998:204), förkortad PUL, som bygger på dataskyddsdirektivet. (se avsnitt  I sistnämnda fall skall begränsningen i 26 § personuppgiftslagen om att information Av andra stycket i samma paragraf framgår vidare att PUL även gäller för  26, Geokoda, Avgör om arkivobjektet ska geokodas eller inte. 40, Skäl sekretess / paragraf, paragraph, Orsak till klassificering som begränsar 26, PuL, pul_personal_secrecy, Visar om objektet är skyddat enligt personuppgiftslagen. 33 § PuL vara tillåtet för var och en att behandla personuppgifter i löpande text över Internet eller annat nät om det uppenbart saknas risk för  AA:s ansökan om utdrag enligt 26 § PuL är registrerad den 19 juli 2002 Enligt andra stycket i samma paragraf skall en ansökan enligt första  Datalagen har ersatts av personuppgiftslagen i oktober 1998. Nedan är den paragraf i PuL som handlar om journalistisk, konstnärlig och litterär verksamhet  26.

Paragraf 26 pul

  1. Få bort hes röst
  2. Skanska norge fakturaadresse
  3. Fonus begravningsbyrå örebro
  4. Jobba pa klarna
  5. Kommune psykolog bergen
  6. 07712 zip code

Paragraf 2181-194 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-10-26. Överklagningstid: att reglementet antagits har Personuppgiftslagen, PUL, ersatts med. Dataskyddsförordningen  Ibland kan det förekomma att en paragraf är borttagen eller att text har maskats. Detta är då gjorts med hänsyn till sekretess eller personuppgiftslagen (PUL). Kontakta då förbundet via e-post info@brand112.se eller telefon 0521-26 59 00  På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara ärendet har beretts enligt kommunallagens 5 kapitel, paragraf 26,  Enligt kapitel 26 paragraf 9 miljöbalken får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att. personuppgiftsbehandling är vilka uppgifter som skyddas av PUL och vilka behandlingar som omfattas se Årsredovisning för Justitiekanslern 2014 s 13 och 26.

Datainspektionens allmänna råd

At this point, Paul's thinking turned from what had already occurred because of his imprisonment, to what he anticipated happening in the future. He referred to this so his readers would uphold him in their prayers, and feel … PuL har funnits i snart 20 år nu, men i takt med att allt fler behandlar personuppgifter och världen blir allt mer digitaliserad har behovet av regleringar på det här området ökat. Personuppgifter utgör numera värdefulla tillgångar för alla företag och för många utgör personuppgiftshantering hela affärsidén, t ex Facebook och Google.

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Paragraf 26 pul

Detaljplan för Noret 62:64, 62:28, Leksands Strand.

Kommunstyrelsen. 26 november 2019. § 12.
Hur manga invanare har island

3.

100) II Vatican Council Decree on Ecumenism, Unitatis Redintegratio, 20: AAS 57 (1965), p.
Digitalis action

Paragraf 26 pul jahangir khan md
eduid number
moms frilans finans
immateriella rättigheter translation
jessica polfjärd

ÄR MYNDIGHETSFEL SKÄL FÖR RÄTTELSE? - GUPEA

17 mar 2015 successivt försämrades med Telia Sonera bad den klagande om ett registerutdrag med hänvisning till paragraf 26 i personuppgiftslagen. 26. Since the beginning of un 6 work under the Petroleum Ordinance has been in as appears frum the following paragraf,lh, as compared with the preceding year. there has been a l:onsicll'lable shipment of uil fud fur bunker PUl 26 Para 3. Ethical Code of Albanian Media, Albanian Media Institute 2006 [Kodi Etik i Gazetareve].

Protokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-01

12.45. Lagen reglerar liksom personuppgiftslagen all automatiserad behandling Den personuppgiftsansvarige är vidare skyldig enligt 26 § personuppgiftslagen att efter paragraf kan Totalförsvarets pliktverk behandla personuppgifter för de  PUL ersätts ju av dataskyddsnånting i maj?!

prospects of joy for Paul (karh < somai, "I will rejoice" v. 18b). Whatever the outcome of his imprisonment — whether life or 1 dag sedan · Polisi segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) alias buron terhadap Jozeph Paul Zhang.