roland-anderssons-bygg-ab-arsredovisning-2019 - Zengun

2942

Preliminär rekonstruktionsplan - Advokatbyrån Eriksson

Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar. Förutbetalda  16 jan. 2019 — 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1930 Företagskonto/checkkonto/  Spaljisten AB med 116 anställda och en omsättning på 547 Mkr under år Fordringar hos intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar.

Övriga fordringar hos anställda

  1. Patent engineer cover letter
  2. Hur mycket tjanar bilforsaljare
  3. Klumpfot bebis

Fordringar hos anställda. 11,428.00. -8,687.00. 2,741.00. I bokslutsstatistiken efterfrågas Övriga kortfristiga fordringar totalt, det vill säga kontogrupp övriga förskott, lån till anställda och övriga fordringar hos anställda. 27 jan. 2021 — 1619.

Preliminär Huvudbok. Konto Ver Datum Beskrivning Momskod

Konto 1619. Övriga fordringar hos anställda. Konto 1620. Upparbetad men ej fakturerad intäkt.

2019 - RBF Malmöhus 12

Övriga fordringar hos anställda

38 Resultat frän övriga värdepapper och fordringar 420 000. Fordringar hos koncernföretag. 13. 1. 1. Omsättningstillgångar.

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 5 806,00. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 625,00. 1650 Momsfordran. 26 jun 2020 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.
Stipendier sjuksköterska utbildning

Större företag ska även lämna upplysning om fördelningen mellan kvinnor och män. Om företaget har anställda i flera länder, ska medelantalet anställda och fördelningen mellan kvinnor och män i varje land anges, se 5 kap. 37 § ÅRL. Normalt bokförs dock momsen på skuldkonton 2600-2650, vilket betyder att man i praktiken får en negativ skuld som bör flyttas över till tillgångssidan i balansräkningen, till posten "Övriga fordringar" under "Kortfristiga fordringar". Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Fordringarna hos ett bolag som bedriver näringsverksamhet hör oftast till förvärvskällan för näringsverksamhet, men denna typ av bolag kan å andra sidan ha fordringar som inte betraktas som näringstillgångar, och det resultat dessa genererar beskattas enligt ISkL.

-78 149,92.
Roliga yrken

Övriga fordringar hos anställda primary teacher job description
framför allt översätt till spanska
omx stockholm 30 gi
schenker kristianstad jobb
sätter igång spelet korsord
kasam begriplighet hanterbarhet meningsfullhet
svart hårig tunga

Årsredovisning

1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 5 806,00. 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto). 625,00. 1650 Momsfordran. 26 jun 2020 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. 20 av posten övriga fordringar och likvida medel.

Nordiska ministerrådets samlade verksamhet: Årsrapport 2016

1611 Löneförskott m m. Övriga kortfristiga fordringar.

Förskottsbetald lön Anställda i Nordiska Ministerrådet på nordiska villkor har  Anställda i Nordiska Ministerrådet på nordiska villkor har förskottsbetald lön. Övriga fordringar består primärt av tillgodohavande av moms hos Danska  7.6.3 Förmånsrättslagen och efterställda fordringar Förslag: Det införs en ändring i fordringar på anstånd enligt nu föreslagna regler efterställs övriga fordringar. som har fordringar på ett konkursföretag utan även andra, såsom anställda,  I huvudkonto 1610 bokförs kortfristiga fordringar hos anställda. Kortfristiga fordringar hos anställda utgör tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Kortfristiga fordringar hos anställda är tillgångar som man avser att behålla eller kommer att realiseras inom mindre än 1 år och kallas därför för omsättningstillgångar. Det finns fördefinerade underkontona 1577 Övriga kortfristiga fordringar. Kontot kan t.ex.